Information

OBSERVERA!

Vet inte om det gått fram till alla våra medlemmar att vår trotjänare Calle Leijer har avgått som Hamnmästare.

Hans efterträdare heter Dan Ericsson och är för många av oss ett välkänt ansikte.

Med detta följer lite praktiska saker...Vill man ringa till Dan når man honom på Telnr. 070-598 99 95

 

Torsdag 22/3  kl 19,00 i Föreningslokalen på Folketshus.

Observera att vi bytt lokal!!!!

(Man går in från nersidan på Folketshus mot Centrumleden)

 

 

 

Jourlistan Våren 2018 (aktuell lista kommer)

Klicka på mappen Hamnen så hittar ni listan :)

 

Bergslagskanalen

Bergslagskanalen består av följande sjöar och kanaler från Filipstad till Karlskoga (ca 65 km):
Daglösen, Asphytteälven, Asphyttekanalen, Asphyttans sluss, Aspen, Bjurbäckens kanal, Bjurbäckens slussar, Stor-Lungen, Öjevettern, Gransundet, Hyttsjön, Nässundet, Ullvettern, Smedtorpssundet, Frövettern, Käxsundet, Alkvettern, Knappforsens sluss, Lonnen och Timsälven.

Slussarnas mått: längd: 20m, bredd: 3,6m, djup: 1,2m.
Brohöjder vid normalvatten: 2,1 m (Nässundet och Asphytteälven)

Farleder utöver Bergslagskanalen

  • Från Daglösen går Prästbäcken till Östersjön vid Nykroppa och Mögsjön i Storfors (låg bro 1,65 m).
  • Från Molkom går Lungälven till Stor-Lungen (Slingrande kanotled).
  • Från Öjevettern går Storforsälven in till Storfors båthamn.
  • Från Hyttsjön går Norsbäckens kanal till Bergsjön (låg bro 1,85 m).
  • Från Hyttsjön kommer man till Matlången (med kanot ända till Lundsberg).

 

För att få reda på vattennivån finns en telefonsvarare på tel 0586-15215. Nivån anges med tre siffror som är cm över 110 m-nivån.
För att räkna ut den segelfria höjden vid Nässundet tar man 420 minus telefonröstens siffror. Om till exempel telefonrösten säger ett-nio-tre, då är höjden 420 - 193 = 227 cm.

Mer information återfinns på Bergslagskanalens hemsida.

 

Följ med på en resa på Bergslagskanalen från Filipstad till Karlskoga.

 

Brobygge i Nässundet 2010

 

Höst i Bergslagskanalen 2009

Vårmöte

22 mars 2018

Båtklubbens styrelse önskar alla båtklubbens medlemmar Välkomna på Vårmöte.

Torsdag 23/3 klockan 19,…


Läs mer här
Autoexperten

Mot uppvisande av KBMK's medlemskort lämnar Autoexperten rabatt på diverse produkter t.ex. Lahega 25%, olja 20%, båttillbehör 15% (ej båtar och motorer).

Svenska Sjö

Svenska Sjö erbjuder alla medlemmar rabatt på båtförsäkring. Läs mer här

Kontakta oss
Björkbornshamnen, Karlskoga

Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb
c/o Birgit Karlsson
Gunillavägen 15
691 54 Karlskoga

Tel: +46 (0)586 72 56 86