Information

ÅRSMÖTE

Torsdag 23/11 kl 19,00 i Föreningslokalen på Folketshus.

Observera att vi bytt lokal!!!!

(Man går in från nersidan på Folketshus mot Centrumleden)

 

 

 

Jourlistan Hösten 2017

Klicka på mappen Hamnen så hittar ni listan :)

 

Hamnen

Björkbornshamnen
Här finns klubbstugan, båtramp och hamnkran för medlemmar och gäster.
För iläggning av båt kontakta hamnmästaren alt någon ur hamngruppen.

Hamnmästare 
Calle Leijder (0586-313 37 / 0705-53 13 37)

Bitr hamnmästare
Lennart Lekberg (0586-315 87 / 0705-44 64 97)

Hamngrupp
Thomas Spennare (0586-543 11 / 0705-26 44 40)
Torbjörn Hammarbäck (0586-315 13 / 0706-39 15 13)
Jan Jern (0586-337 96 /
0737-05 74 62)
Boo Andersson (0586-72 56 86 / 0706-69 04 52)    
Dan Ericsson (0586-356 76 / 0704-13 60 62)    
Göran Lundström (0586-56530 / 0706-96 71 08)


Autoexperten

Mot uppvisande av KBMK's medlemskort lämnar Autoexperten rabatt på diverse produkter t.ex. Lahega 25%, olja 20%, båttillbehör 15% (ej båtar och motorer).

Svenska Sjö

Svenska Sjö erbjuder alla medlemmar rabatt på båtförsäkring. Läs mer här

Kontakta oss
Björkbornshamnen, Karlskoga

Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb
c/o Birgit Karlsson
Gunillavägen 15
691 54 Karlskoga

Tel: +46 (0)586 72 56 86