Information

ÅRSMÖTE

Torsdag 23/11 kl 19,00 i Föreningslokalen på Folketshus.

Observera att vi bytt lokal!!!!

(Man går in från nersidan på Folketshus mot Centrumleden)

 

 

 

Jourlistan Hösten 2017

Klicka på mappen Hamnen så hittar ni listan :)

 

Kontakta oss

Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb
c/o Birgit Karlsson
Gunillavägen 15
691 54 Karlskoga

 

Styrelse 
Ordförande  Torgny Bergström  070-656 56 60 
Sekreterare Jimmy Hanberg  070-839 43 73 
Kassör Birgit Karlsson  073-508 68 26 
Hamnmästare Calle Leijder  070-553 13 37 
Stugmästare Christer Eriksson 070-657 94 03 
Klubbmästare Sophie Jansson  070-340 62 26 
Farledsmästare Thomas Spennare 070-775 43 11 
Suppleant Dan Ericson  076-410 08 70 
Ledamot Jan Jern  073-705 74 62 
     
Arbetsgrupp för Björkbornshamnen
Hamnmästare  Calle Leijder 070-553 13 37
Bitr Hamnmästare Lennart Lekberg  070-544 64 97 
  Thomas Spennare  070-775 43 11 
  Torbjörn Hammarbäck 070-639 15 13 
  Jan Jern 073-705 74 62
  Boo Andersson 070-669 04 52 
  Dan Ericson 076-410 08 70
  Göran Lundström 070-696 71 08 
     
Arbetsgrupp för farled
Farledsmästare  Thomas Spennare  070-775 43 11
  Jan Jern  073-705 74 62
  Lars-Ivar Westgård 070-570 50 21 
  Lars-Gunnar Persson 070-561 99 30 
  Joacim Lundström 070-722 40 70 
  Börje Carlsson 070-627 18 88 
  Leif Linder 073-555 42 55 
     
Arbetsgrupp för klubbstugan 
Stugmästare Christer Eriksson 070-657 94 03 
  Peter Gustavsson 070-420 81 94 
  Urban Karlsson 070-522 86 69
  Peter Alm 070-393 34 01 
  Kent Broms 070-651 31 53 
  Stefan Ericsson 070-836 61 62 
     
Arbetsgrupp för fester m.m
Klubbmästare  Sophie Jansson  070-340 62 26 
  Susanne Gustavsson 076-050 62 69 
  Helen Andersson 073-925 16 21 
     
Båtförsäkring  Jan Spennare  076-205 92 62 
Båtbesiktning Lars-Gunnar Persson  070-561 99 30
Miljöombud Sören Josefsson  073-821 55 40 
Autoexperten

Mot uppvisande av KBMK's medlemskort lämnar Autoexperten rabatt på diverse produkter t.ex. Lahega 25%, olja 20%, båttillbehör 15% (ej båtar och motorer).

Svenska Sjö

Svenska Sjö erbjuder alla medlemmar rabatt på båtförsäkring. Läs mer här

Kontakta oss
Björkbornshamnen, Karlskoga

Karlskoga-Bofors Motorbåtsklubb
c/o Birgit Karlsson
Gunillavägen 15
691 54 Karlskoga

Tel: +46 (0)586 72 56 86